Alu

Eura | Äkillisen runkovesiputken rikkoutumisen vuoksi vedenjakelu katkaistiin lauantaina Fankkeella, osassa Filppulaa ja.

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­kas­tu­vat ja Mar­tin­nie­men alu­een toi­mi­jat kokoa­va Mar­tin­Ren­gas ovat muka­na uudes­sa.

Poh­jois­poh­ja­lai­set ovat di­gi­tai­ta­via, mut­ta tu­kea ja opas­tus­ta di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töön tar­vit­tai­siin ny­kyis­tä enem­män, käy il­mi val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön j.

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­kas­tu­vat ja Mar­tin­nie­men alu­een toi­mi­jat kokoa­va Mar­tin­Ren­gas ovat muka­na uudes­sa.

Tauko Sarja Oinonen teki uransa ensimmäisen 300 pisteen sarjan matkalla ykköseksi. Joonas Jehkinen Teemu Oinonen (kesk) teki onnistuneen. Intohimoinen jalkapallon ystävä Paavo

Poh­jois­poh­ja­lai­set ovat di­gi­tai­ta­via, mut­ta tu­kea ja opas­tus­ta di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töön tar­vit­tai­siin ny­kyis­tä enem­män, käy il­mi val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön j.

Pori, Rauma, Säkylä | Poliisi on ottanut viikonlopun aikana kiinni valvonnassaan noin 20 henkilöä ja paljastanut useita.

Matcha El Matcha tea se puede comprar en tiendas bio y herboristerías. Aunque lo más habitual es comprar Té Matcha en

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­väl­lä hävik­ki­vii­kol­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta ruo­ka­hä­vik­kiin. Hävik­ki­vii­kon pää­ta­pah­tu­ma on Iis­sä per­jan­tai­na kel­lo 10–14 Hui­lin­gin alu­eel­la. T.

Eura | Äkillisen runkovesiputken rikkoutumisen vuoksi vedenjakelu katkaistiin lauantaina Fankkeella, osassa Filppulaa ja.

Pit­kän ko­ro­na­ke­vään ja -ke­sän jäl­keen oli­si mah­ta­vaa jär­jes­tää koko per­heen hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, jos­sa nou­da­tet­tai­siin tur­va­vä­le­jä ja mui­ta suo­si­tuk­sia. Täl­lä aja­tu.

Pit­kän ko­ro­na­ke­vään ja -ke­sän jäl­keen oli­si mah­ta­vaa jär­jes­tää koko per­heen hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, jos­sa nou­da­tet­tai­siin tur­va­vä­le­jä ja mui­ta suo­si­tuk­sia. Täl­lä aja­tu.

Pori, Rauma, Säkylä | Poliisi on ottanut viikonlopun aikana kiinni valvonnassaan noin 20 henkilöä ja paljastanut useita.

Täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­väl­lä hävik­ki­vii­kol­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta ruo­ka­hä­vik­kiin. Hävik­ki­vii­kon pää­ta­pah­tu­ma on Iis­sä per­jan­tai­na kel­lo 10–14 Hui­lin­gin alu­eel­la. T.